Услови коришћења сајта Улице Панчева

Услови коришћења

Приступ и коришћење сајта улицепанчева.срб / www.ulicepanceva.in.rs (у даљем тексту: Сајт) подлеже овим условима коришћења и важећим законским прописима Републике Србије који уређују ову област. Власник овог сајта је Удружење „Пансеј“ (у даљем тексту: Власник).


Ауторска права

Текст

Сав текстуални садржај (у даљем тексту: Текст) можете цитирати без претходне дате сагласности аутора, а уз обавезно навођење извора.

Примери цитирања:

Уколико се текст цитира на сајту, веза ка овом Сајту не сме да садржи атрибут nofollow.

Дозвољено је штампање Текста Сајта у личне и научне сврхе.

Фотографије

Све фотографије, логотипи и графике (у даљем тексту: Фотографије) на овом Сајту су ауторско дело Власника или су на Сајт постављени уз дозволу аутора или овлашћеног носиоца права.

Сви аутори и овлашћени носиоци права који пошаљу Фотографију Власнику сајта потврђују да су прочитали, разумели и да су сагласни са Правилником о фотографијама.

На страници се у непосредној близини Фотографије налазе следећи подаци: име и презиме аутора ('непознат' уколико се не зна ко је аутор Фотографије), година настанка фотографије и дозвола у којој је дефинисан услов под којим је фотографија објављена.

Постоји неколико врста дозвола:

  1. Сва права задржава аутор.
  2. Creative Commons License
  3. Creative Commons лиценца
  4. Creative Commons лиценца
  5. Creative Commons License
  6. Creative Commons License
  7. Creative Commons License
  8. Фотографија је у јавном власништву.

Поједине Фотографије су преузете са других сајтова, а објављене су у складу са дозволом која је наведена на тим сајтовима:

Сајт Напомена
Yandex
(www.yandex.com)

мапе које се налазе на сајту су направљене у складу са упутствима. Сва права на ове графике задржава компанија Yandex.

Yandex мапа Панчева
Локалне вести
(www.lokalnevesti.rs)
Сви садржаји на порталу „Локалне вести“ слободни су за преузимање, уз обавезно навођење извора. (први датум провере: 23.9.2019. / последњи датум провере: 12.1.2021)
Министарство одбране Републике Србије
(www.mod.gov.rs)
Дозвољена је репродукција у целини и деловима уз обавезно навођења извора. (последњи датум провере: 23.9.2019)
Wikimedia Commons
(www.commons.wikimedia.org)
Фотографије су објављене у складу са дозволом која стоји уз фотографију на овом сајту.

Уколико у непосредној близини Фотографије није наведена дозвола, Фотографија представља снимак екрана одређеног сајта или је Фотографија преузета са сајта на којем је наведено да не мора да се назначи име аутора.

Жеља Власника Сајта је да промовише заштиту ауторских права на Интернету. Већина Фотографија на Сајту је послата од стране аутора/овлашћених носилаца права уз претходно дату сагласност за објављивање. Власник сајта не искључује могућност да се на Сајту могу пронаћи Фотографије за које претходно нису добијене сагласности за објављивање. Уколико се догоди овај случај, Власник ће уклонити Фотографију са Сајта.

Садржај

Све што се налази на Сајту (нпр. Текст, Фотографије) чини садржај сајта (у даљем тексту: Садржај).

Садржај Сајта може садржати штампарске грешке или нетачне податке. Власник Сајта може без претходне најаве направити измену Садржаја у било ком тренутку. Власник се не обавезује да редовно исправља грешке које се налазе на Сајту.

Забрањено је коришћење Садржаја Сајта или адресе Сајта у комерцијалне сврхе и као саставни део неког пројекта, без претходне писане сагласности Власника.


Акције

Власник Сајта повремено организује акције прикупљања фотографија са одређеном тематиком. За сваку акцију важи Правилник о фотографијама.


Изузеће од одговорности

Сајт користите на сопствени ризик. Власник није одговоран за било какву штету (материјалну или нематеријалну) која настане из коришћења или је у некој вези са коришћењем Сајта или његовог Садржаја.


Везе ка сајтовима трећих лица

Сајт садржи везе ка сајтовима трећих лица, у циљу Ваше боље информисаности. Уколико приступите сајту трећег лица преко везе са Сајта, то чините на сопствену одговорност и без сагласности Власника. Власник не прихвата одговорност према трећим лицима, њиховим производима, услугама, информацијама, мишљењима, ставовима и саветима. На сајтовима трећих лица не важе ови Услови коришћења.


Промена услова коришћења

Власник задржава право да без претходне најаве измени услове коришћења Сајта. Измене услова коришћења ступају на снагу одмах по објављивању на овој страници. Ови услови коришћења су последњи пут измењени 19.10.2019. године.