Услови коришћења сајта Улице Панчева

Правилник о заштити података о личности

Приступ и коришћење сајта улицепанчева.срб / ulicepanceva.in.rs (у даљем тексту: Сајт) подлеже овим Правилником о заштити података о личности и важећим законским прописима Републике Србије који уређују ову област. Власник овог сајта је Удружење „Пансеј“ (у даљем тексту: Власник).


Идентитет и контакт подаци руковаоца

Удружење „Пансеј“
Јоакима Вујића 2Ц
26101 Панчево, 302213
kontaktpansej.org.rs
Матични број: 28268564
Порески идентификациони број: 111167772

Сврха намераване обраде и правни основ за обраду

Рок чувања података о личности

Права лица на која се подаци односе

Употреба колачића

Колачићи (енг. cookies) су мале текстуалне датотеке које Ваш Интернет прегледач меморише у Ваш рачунар.

На нашем сајту се користе сам неопходни колачићи који пружају основне функционалности сајта. Ови колачићи не чувају никакве личне податке. Колачићи које користимо:

Назив Опис Време чувања
PHPSESSID Овај колачић је уобичајен за сајтове који су развијени у програмском језику PHP. Његова улога је да сачува и идентификује јединствену сесију посетиоца приликом посете сајта. брише се након затварања прегледача

Право да се поднесе притужба Поверенику

Лице има право на притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, у складу са Законом о заштити података о личности.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15
11120 Београд
officepoverenik.rs

Постојање аутоматизованог доношења одлуке

Власник не врши аутоматизовано доношење одлука.


Власник задржава право да без претходне најаве измени Правилник Сајта. Измене Правилника коришћења ступају на снагу моментом објављивања на овој страници. Овај Правилник је последњи пут измењен 14. 10. 2021. године.