Насловна фотографија сајта Улице Панчева

Streets of Panchevo

Welcome to site Streets of Panchevo. In this platform you can find old names of streets and squares in Panchevo and other settlements of the City of Panchevo, photos, comparison of new and old images, historical maps and other interesting information about Panchevo and other settlements.

„Пример темељног и успешно представљеног доприноса урбаној историји: Никола Ђорђевић, Улице Панчева.“

„Ви сте били други сајт који смо приметили ове године да је направио један позивитан искорак на .срб домену.“

Остали пројекти

Развој овог пројекта је уско повезан са развојем следећих пројеката (овде можете да прочитате више информација):

Wikimedia Commons logo
Wikidata logo
Wikipedia logo
OpenHistoricalMap logo
OpenStreetMap logo
Creative Commons logo
Wayback Machine logo

Statistic
10

Број насељених места чији се називи улица и тргова налазе на сајту.
3305

Number of photos in digital photo album.
47

Број поређења старих и нових фотографија у секцији 'Некад и сад'.
33

Број мапа које се налазе на сајту.