About project

Creative Commons logo

Creative Commons

OpenStreetMap logo

OpenStreetMap

Велики број података на нашем сајту (локација зграде, локација настанка фотографије, положај улице/трга у насељеном месту) представљени су помоћу бесплатне мапе OpenStreetMap. Циљ је да мапа буде редовно ажурирана и да се подаци поклапају са подацима на нашем сајту. За подлогу се користе мапе са сајта OpenStreetMap Србија.

OpenHistoricalMap logo

OpenHistoricalMap

Подаци о зградама који су прикупљени у оквиру овог пројекта су отворени и доступни су на Порталу отворених података Републике Србије, што значи да свако може да их користи под одговарајућом дозволом. Како би се најбоље испратио развој насељених места, подаци о зградама су искоришћени за развој бесплатне историјске мапе света OpenHistoricalMap. Ова мапа може бити употребљена на часовима историје или за потребе истраживања.

Wayback Machine logo

Wayback Machine

Wikidata logo

Wikidata

Wikimedia Commons logo

Wikimedia Commons

Wikipedia logo

Wikipedia

Technical background

Тип слова

Боје

  • #2f3e4f
  • #1c252f
  • #eeeeee
  • #ede06b

Алати за развој сајта