Plan of Panchevo (1921)


2298579.0678963363
5601046.931150768
1.737612231149446
1.737612231149446
-0.032073720515661173

Data from the map

Јединствени број мапе: 3002380314

Name of the city on map: Панчево

Data from the map:

 1. Магистрат
 2. Света успенска црква
 3. Преобрањенска црква
 4. Римо-католичка црква
 5. Румунска црква
 6. Евангеличка црква
 7. Синагога
 8. Пошта
 9. Окружни суд
 10. Средски суд и држ. одветник
 11. Казниона
 12. Гимназија
 13. Основне школе
 14. Виша девојачка школа
 15. Грађанска школа
 16. Среско начелство
 17. Касарна краља Александра
 18. Касарна краља Петра I.
 19. Војно складиште
 20. Војна болница
 21. Барутана
 22. Јавна болница
 23. Сиротински дом
 24. Заразна болница
 25. Окружна финансијска управа
 26. Парно и кадно купатило
 27. Кланица
 28. Грађанско стрелиште
 29. Стара свилара
 30. Нова свилара
 31. Градска плинара
 32. -
 33. Пивара И. М. Вајферта
 34. Панчевачки Парни Млин Д. Д.
 35. Витманов млин
 36. Требиенов млин
 37. Шумска управа
 38. Речно инжињерско звање
 39. Среска финансијска стража
 40. Школско надзорништво

Издање књижаре „Напредак” у Панчеву.

There is no translation of this text. If you want to help in translating, contact us.

Map properties

Language: Serbian

Размера: 1:7200

Time

Year: 1921

Period: 20. век

Legal information