Statistic

10

Број насељених места чији се називи улица и тргова налазе на сајту.
2837

Number of photos in digital photo album.
45

Број поређења старих и нових фотографија у секцији 'Некад и сад'.
33

Број мапа које се налазе на сајту.

10 улица и тргова који су најчешће мењали називе

Name of the street Number of names Settlement
Улица Светог Саве 11 Панчево
Улица војводе Радомира Путника 11 Панчево
Улица генерала Петра Арачића 11 Панчево
Трг краља Петра Првог 10 Панчево
Улица Милорада Бате Михаиловића 10 Панчево
Трг слободе 10 Панчево
Улица Моше Пијаде 10 Панчево
Улица др Светислава Касапиновића 9 Панчево
Улица кнеза Михаила Обреновића 9 Панчево
Улица Владимира Жестића 9 Панчево

Број фотографија према периоду настанка

0
0
0