Plan of Panchevo (1922)


2298587.7405013777
5601006.687468789
2.11845452527937
2.161884891987101
-0.010140860356282307

Data from the map

Јединствени број мапе: 3002280314

Name of the city on map: Панчево

Data from the map:

Издање Д-р. Николе Милутиновића Београд. Прилог свесци Панчево.

 1. „Grosjean“ парни млин.
 2. Горњеварошка српска црква са школом
 3. Српска Банка Д. Д.
 4. Средњеварошка српска црква са кућама црквене општине.
 5. Кућа српске црквене општине. Кредитна Банка Д. Д.
 6. Варошка кућа.
 7. Гимназија.
 8. Основна школа.
 9. Католички манастир.
 10. Народна Банка С. Х. и С.
 11. Жељезничка станица Панчево — Дунав
 12. Мушка Грађанска и Трговинска школа.
 13. Кланица.
 14. Школа за домаћице.
 15. Кућа Католичке Црквене Општине. Срески суд. Хотел Београд.
 16. Поштанско-Телеграфска станица.
 17. Војна Болница.
 18. Касарна Краља Петра.
 19. Жељезничка станица Панчево-Варош.
 20. Хотел Велика Србија.
 21. Окружни суд.
 22. Румунска Богомоља.
 23. Апсана.
 24. Команда Војног Округа. Интендантско слагалиште.
 25. Касарна Краља Александра.
 26. Основна школа.
 27. Комерцијална Банка и Штедионица Д. Д.
 28. Среско Начелство.
 29. Пучка Банка Д. Д. Задружна Банка Д. Д.
 30. Вајфертова пивара.
 31. Евангеличка црква.
 32. Женска Грађанска Школа.
 33. Јеврејска Богомоља.
 34. Реформатска Богомоља.
 35. Општинска Грађанска Болница.
 36. Градско Сиротиште.
 37. Сушница свиле.
 38. Градска плинара.
 39. Монополско слагалиште. Финансијска стража.
 40. Паробродско пристаниште.
 41. Магаза Пучке Банке.
 42. Окружна Финансијска Управа.
 43. Градско Купатило.
 44. Шумска Управа.
 45. Градска Болница за прилепчиве болести.
 46. Зграда, воћњак, виноград и расадник Пољопривредног Удружења.
 47. Парна стругара С. Милутиновића и Синова.
 48. Државна Творница Свиле.
 49. Парни Млин Д. Д.
 50. Витмана парни млин.
 51. Барутана.
 52. Грађанско Стрелиште.
 53. Парна цигљана Фридрих Карл Нај и Друга.

There is no translation of this text. If you want to help in translating, contact us.

Map properties

Language: Serbian

Time

Year: 1922

Period: 20. век

Legal information